KEİG Paneli: Son yasal değişiklikler ve istihdam politikaları/ 12 Mart Cumartesi, 13.00

Son yasal değişiklikler ve istihdam politikaları:
Geçici çalışma, bakım emeği ve sosyal güvencesizliğin kadın istihdamına etkileri

12 Mart 2016

Mimar Sinan Üniversitesi Bomonti Kampüsü Konferans Salonu

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa 28 Ocak’ta, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin (kiralık işçilik) kurulmasını öngören tasarı ise 24 Şubat’ta Meclis’te kabul edildi. Meclis’ten parça parça geçirilen bu iki tasarıda yer alan hususlar aslında Ocak 2015’te ASPB tarafından hazırlanan Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Yasa Tasarısı’nda yer alıyordu. Bu gelişmeler kadınlar için yine ve yeniden güvencesiz ve esnek istihdam anlamına mı geliyor? Özellikle kadın istihdamını artıracağı söylenen özel istihdam bürolarıyla geçici çalışma biçimi sosyal haklar açısından nasıl kayıplar yaratacak? Bakım emeği konusunda kadınları nasıl etkileyecek?

KEİG söz konusu torba yasa daha Meclis’ten geçmeden bunun yaratacağı sonuçlara dikkat çekmiş ve bunu herkesle paylaşmıştı. Kadın istihdamını önemli ölçüde etkileyecek olan bu gelişmeler üzerine gelin hep birlikte konuşalım, tartışalım ve neler yapabileceğimiz üzerine yeniden düşünelim.

Program:

13:00-14:30

Son yasal değişiklikler çerçevesinde kadın istihdamı politikaları/ Gülay Toksöz

Geçici iş ilişkisinin sosyal güvenlik açısından kadınlara etkileri/ Fatma Şenden Zırhlı

Son yasal değişiklikler çerçevesinde bakım politikaları /Çağla Ünlütürk Ulutaş

14:30-14:45 Ara

14:45-15:45
Sorular ve tartışma

Şunlar İlginizi Çekebilir...