KEİG: “Çok Doğur, Çok Çalış, Az Kazan! Kadınlardan Beklediğiniz Bu mu?”/ bianet, 18 Haziran 2013

KEİG: “Çok Doğur, Çok Çalış, Az Kazan! Kadınlardan Beklediğiniz Bu mu?”*

KEİG, “Türkiye’yi saran direniş hareketi yaygınlaşırken, biz kadınlar hükümetin kadın üzerine baskıcı ve dayatmacı politika tasarımlarına dikkat çekmek ve kadınlar açısından ne anlam taşıdığını açıklamak istiyoruz” dedi.

27 kadın örgütünün bileşiminden oluşan Kadın Emeği ve İstihdam Girişimi(KEİG), hükümetin son dönemlerde kadın doğurganlığını arttırmaya ve kadın istihdamını “esnek çalışma” politikası ile genişletmeye yönelik uygulamalarını eleştirdi, bu politikaların yaratabileceği olumsuz durumlara dair öngörülerini açıkladı.

“Çok Doğur, Çok Çalış, Az Kazan, Erkeklerin Eline Bak! Kadınlardan Beklediğiniz Bu mu?” başlıklı açıklamada, “Türkiye’yi saran direniş hareketi yaygınlaşırken, biz kadınlar hükümetin kadın emeği ve kadın bedeni üzerine baskıcı ve dayatmacı bir yaklaşım içeren politika tasarımlarına dikkat çekmek ve kadınlar açısından ne anlam taşıdığını açıklamak istiyoruz” denildi.

Bir parka ilişkin kentsel düzenleme yapılırken, o parkın kullanıcıları ve o şehrin sakinleriyle istişare ve diyalog üzerinden kararların alınması gerekliliği gibi, hükümetin kadınlara ilişkin politikaları tasarlarken bizzat kadınlar ve kadın hakları örgütleriyle istişare ve diyaloğa girmesi gerektiği belirtildi.

KEİG, “Demografik açıdan bu olumlu dönemde, hükümet kamusal kaynaklarımızı kadınların doğuracağı çocuk sayısına müdahale etmek için kullanacağına acilen aşağıdaki öncelikli, eşitlikçi ve özgürleştirici politika önlemlerine yönelmelidir” dedi, taleplerini şöyle sıraladı:

* Çocuk kreşleri ve yaşlı bakım hizmetleri Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir, anadilinde bakım ve eğitimi içeren kaliteli kamusal hizmetler olarak sunulmalı,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan kreşlerin kapatılmasından ve Maliye Bakanlığı’nın 21.01.2013’de yayınladığı “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” ile kreşlere kamu bütçesinden harcama yapılmasının engellenmesinden vazgeçilmeli,

* Mevcut yasa önerisinde yer alan çocuk bakımına ilişkin bakım izinlerinin süre ve kapsamının genişletilmesi gibi düzenlemeler sadece annelere yönelik değil, BABALARA da yönelik olarak yapılmalı;

* Esnek çalışma sadece kadınlara yönelik kalıcı bir çalışma biçimi olarak değil, bakım yükümlülüklerini iş sorumluluklarıyla dengeleyecek şekilde yaşam döngüsü içerisinde belirli sürelerde hem erkekler hem kadınlar tarafından kullanılabilecek bir seçenek olarak sunulmalı;

* Kadınları emek piyasasına çekecek yeterli sayı ve kalitede işlerin yaratılması, hükümetin makroekonomik politikalarının önceliği haline gelmeli;

* Kadınlara yönelik istihdam politikaları kısmi-zamanlı ya da esnek çalışma gibi eşitsizlikleri pekiştirecek stratejiler üzerinden değil, standart çalışma biçimleri üzerinden, eşitlik ilkesi temelinde geliştirilmelidir. (BÇ/ÇT)

Açıklamanın tam metni için tıklayın.


* Bu haber 18 Haziran 2013 tarihinde bianetde yayımlanmıştır.
http://bianet.org/bianet/kadin/147708-cok-dogur-cok-calis-az-kazan-kadinlardan-beklediginiz-bu-mu

Şunlar İlginizi Çekebilir...