(Turkish) KADIN KOOPERATİFLERİ KILAVUZU, 2018

 

 

Kadın Kooperatifleri Kılavuzu

KEİG Platformu Yayın Dizisi

2018

 

 

 

Önsöz

2015 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadın kooperatifleri araştırması yaptığımızda bu meseleyi kadın emeği ve istihdamı, aynı zamanda kadın güçlenmesi bağlamında nasıl görmemiz ve buradan nasıl bir politika geliştirmemiz gerektiği üzerine düşünmüştük. Üretimin kadın grupları içinde yapılıyor olması ise bunun aynı zamanda bir örgütlenme meselesi olarak görülmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştı. KEİG Platformu üyeleri arasında bulunan kooperatifler ve kooperatifleşme niyeti olan dernekler zaman içerisinde bu konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturdular ve kadın kooperatiflerine dair bir perspektif geliştirdiler. Kadın kooperatiflerinin demokratik ve eşitlikçi ekonomik modeller olarak idealize edilmelerine rağmen üretim ve gelir elde etmeye dair sorunların çok sık yaşanması, çoğu kere kapanmayla yüz yüze gelmeleri ve tabi oldukları ağır vergi yükümlülükleri temel sorunlar olarak ortaya kondu. Başka temel sorunlar ise kooperatifçiliğin yasal ve vergi yükümlülüklerine, üretim ve pazarlamanın yanı sıra kooperatif içerisinde ortaya çıkabilecek olası sorunlara dair bilgi sahibi olunmadan, eğitim alınmadan ve altyapı oluşturulmadan hızlıca kadın kooperatiflerinin kurulması ve kapanmaya kadar giden zorlu süreçlerdi. Bu nedenle kooperatif kurma niyetinde olan ya da hâlihazırda kooperatif yürüten kadınlara temel bilgiler ve fikirler verecek, yol gösterecek, meselenin kadın emeği ve istihdamı boyutuyla ilişkisini gösterecek bir yayın yapmaya karar verdik.

Elinizdeki kitapçığı 2015 yılında yaptığımız kadın kooperatifleri araştırmasına, KEİG Kooperatif Çalışma Grubunun deneyimlerine ve konuyla ilgili yapılmış çalışmalara; çeşitli belge ve kaynaklara dayanarak hazırladık. Ancak bu çalışmayı kadınlara kooperatifçilik konusunda genel bilgiler vermek, bir çerçeve sunmak ve yol göstermek ile sınırlı tutarak ayrıntılı bir mevzuat çalışmasına girmedik. Yine kadın kooperatiflerinin çeşitli ve farklı üretim, hizmet ve çalışma kapasitelerine; örgütsel yapı ve ölçeklere sahip oldukları gerçeğini göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bununla birlikte bu kitapçığı dışarıdan gelecek öneri ve katkılara açık, güncellenebilir olacak şekilde tasarladık. Dolayısıyla bu çalışmanın çeşitli katkılarla güçlenmesini umut ettik.

Bu çalışma birçok kişinin emeği ve katkısıyla ortaya çıktı. KEİG’in kooperatif çalışma grubu üyeleri her aşamaya birebir katıldılar ve deneyimleriyle böyle bir çalışmanın oluşmasında çok önemli rol oynadılar. Serap Güre, İdil Soyseçkin, Aslı Çoban ve Gülnur Elçik önerileri ve katkılarıyla çalışmayı güçlendirdiler.  Nihal Şirin Pınarcıoğlu son okuma yaparak destek sundu. Semiha Arı ve Ayşe Gönüllü Atakan çalışmayı kaleme aldılar ve yayına hazırladılar. Hepsine emekleri ve değerli katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.

KEİG Platformu

2018

Kadın Kooperatifleri Kılavuzu yayınına ulaşmak için tıklayın.