“Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG)’nden Üç Yeni Yayın”/ Dağ Medya, 17 Ağustos 2015

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi(KEİG)’nden Üç Yeni Yayın

KEİG Platformu Ağustos ayı içinde 3 yeni yayın çıkardığını duyurdu. Platformun yürüttüğü çalışmalara ilişkin yazıları içeren iki kitapçığın yanında, Nisan ayında düzenlenen erken çocukluk bakım ve eğitimi konulu panelin yayını da bulunuyor.

Bunlardan ilki Kadın Emeği ve İstihdamına İlişkin Bilgi Notları başlığını taşıyor. Bu kitapçıkta, Platformun son bir yıl içerisinde beş farklı konu hakkında hazırladığı bilgi notları yer alıyor. Sırasıyla ev işçileri, ev eksenli çalışanlar, haneiçi karşılıksız emek, sosyal güvenlik sistemi ve mevsimlik gezici tarım işçileri konularını içeren yazılarda kadınların yaşadığı sorunlar ortaya konulurken, kadın örgütlerinin talepleri de sıralanıyor. İdil Soyseçkin tarafından derlenen 40 sayfalık kitapçıktaki yazılar, Platform üyelerinin katkılarıyla hazırlandı. Yayına şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.keig.org/kitapcik.aspx?id=10

İkinci yayının adı Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı ile İlgili Mevcut Yasaların Değerlendirilmesi. Bu kitapçıkta da kadın emeği ve istihdamı konusunu hukuksal açıdan inceleyen yazılar yer alıyor. Kitapçıkta bulunan beş yazı, mobbing, sendikalarda toplumsal cinsiyet, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtları, uluslararası sözleşmeler bağlamında çalışma hakları gibi konuları içeriyor. Sibel Özen’in derlediği 32 sayfalık bu kitapçığa Evra Çetin, Özlem Ayata, İdil Soyseçkin ve Sezin Uçar yazılarıyla katkıda bulundu. Yayına şu linkten ulaşabilirsiniz:http://www.keig.org/kitapcik.aspx?id=11

Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri Paneli isimli diğer yayın ise, 20 Nisan’da aynı isimle İstanbul’da düzenlenen panelde yer alan sunumları içeriyor. ILO, AÇEV, ERG, UNICEFF, UNDP ve KEİG Platformunun katıldığı panelde yapılan sunumlar konuyu, çocuk gelişimi ve eğitimin niteliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın istihdamının arttırılmasından işgücü piyasasının koşullarının düzenlenmesine kadar birçok farklı açıdan ele alıyor. Yayına şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.keig.org/kitaplar.aspx?id=6

* Bu haber, 17 Ağustos 2015’de Dağ Medya‘da yayımlanmıştır.

Şunlar İlginizi Çekebilir...