KADIN EMEĞİ ÇALIŞAN FEMİNİST ARAŞTIRMACILAR / KEFA

caglau@gmail.com


ximperiaflex_0_0_01_139fcac

KEFA, 23 Şubat 2007’de, İstanbul’da, kadın emeği çalışan feminist
akademisyenler tarafından kurulmuştur.

KEFA’nın amaçları:

*Türkiye’de emek ve istihdam konularına toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan ve kendisini feminist olarak tanımlayan araştırmacılar arasında bilgi paylaşımı, öncelikli konuların tartışılması, araştırma alanlarının önerilmesi ve ortak çalışmaların yapılmasına yönelik bir platform oluşturmak;

* Araştırmacıların yaptıkları çalışmalardan doğan yayınların içinde yer aldığı ve düzenli aralıklarla güncellenen bir veri tabanı oluşturmak;

* Politika ve uygulamaların geliştirilmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve bu alanda araştırmacıların ve aktivistlerin dahil olduğu dayanışma ağları oluşturmaktır.

Bu son amaca yönelik olarak KEFA, bir KEİG Platformu üyesi olarak Platform çalışmalarına destek verir.

Üyelik Koşulları:

KEFA gurubuna üye olmak isteyenlerin emek ve istihdam alanında feminist bir bakış açısı ile yazılmış en az bir yayımlanmış makalesi/kitabı ya da yüksek lisans /doktora tezi olması gerekmektedir.

*Üyelik talebi sırasında aday araştırmacıların yayımlanmış makale/kitap/araştırma ve/ya da tezlerini grupla paylaşmaları önerilir.

*Araştırmacılar KEFA’ya üye olmak için kendileri doğrudan KEFA moderatörüne başvurabilecekleri gibi, KEFA üyeleri tarafından da aday gösterilebilirler.

*Moderatör, 15 gün içinde diğer üyelerden bir itiraz gelmediği takdirde KEFA’ya üyelik önerisini ilgili kişiye gönderir.
Her üye, konu ile ilgili olarak kendi yaptığı veya başkaları tarafından yapılan yayınların künyesini bibliyografya ekibine göndererek KEFA veri tabanının geliştirilmesine ve güncellenmesine katkıda bulunabilir. KEFA, iki yılda bir, yapılan araştırmaların değerlendirmesini içeren bir makaleyi önce kendi içinde sonra da KEİG sayfasında yayınlar. Bu makale, her defasında farklı bir üye tarafından tarafından kaleme alınır. İsteyen yazar önce KEİG sayfasında yayınlanan makaleyi daha sonra başka bir yerde yayınlayabilir.

* KEFA’nın her yıl yaptığı buluşma toplantıları KEFA Genel Kurulu gibi kabul edilir, alınan kararlar KEFA üyeleri için bağlayıcıdır.

Şunlar İlginizi Çekebilir...