İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI, 8-9 Aralık 2012

ebulten014

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL

BOYUTU ATÖLYE NOTLARI

8-9 ARALIK 2012

İstanbul

KEİG Platformu Yayın Dizisi

 

Merhaba,
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG) 2007’den beri kadın emeği ve istihdamı alanında kadınların yaşadığı ayrımcılık üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kadının bu alanlarda yaşadığı ayrımcılık, diğer alanlarda yaşadığı ayrımcılıklarla doğrudan bağlantılı olsa da, şu zamana kadar bu konu hep en fazla yan gündem olmaktan öteye gidemedi. KEİG Platformu, sosyal politika ürettiği bu konuyu diğer kadın gruplarının ve Türkiye’nin gündemine taşımayı amaçlıyor. Biliyoruz ki, eviçi emek, kayıtdışı çalışma, güvenceli istihdam konularında ayrımcılığın son bulmasında, uygulanmayan ya da yetersiz olan yasal mevzuatın değişmesi kilit bir rol oynamaktadır. Ev içi emek ve çalışan kadınların işe alımlar da dâhil olmak üzere iş yaşamımda yaşadığı hak ihlalleri yasal çerçevede görünür ve korunur olmadığı sürece kadınların bu konuda haklarını aramaları da imkânsızlaşmaktadır. Bu nedenle, KEİG Platformu olarak kadının emek ve istihdam yaşamında karşılaştığı ayrımcılığa dair dava takibi çalışması yürütmeyi etkili bir yöntem olarak görüyoruz.

Dava takibi, kadın mücadelesinin bilmediği bir alan değildir. Açılan dava süreçlerini takip etmek, dayanışma göstermek ve davanın öznesi olan kadını güçlendirmek açısından önemli olduğu kadar, konuya dair mevcut politikaları ve yasal

mevzuatı değiştirmek noktasında da önem taşımaktadır. Kuşkusuz bazı konularda yasal mevzuatın uygulanmasına ihtiyaç duyulurken, bazı konularda da yasal mevzuatın değişmesi ya da oluşturulması gerekmektedir. Bir savunuculuk olarak dava takibi, yasal mevzuatın netleşmesi ve boşluklarının giderilmesi amacıyla yürütülen bir çalışma olabilirken, aynı zamanda yasal mevzuattan kaynaklanan ayrımcılıkların uluslararası hukuka uygun hale getirilmesi amacıyla da kurgulanabilir. Kadının emek ve istihdam alanında yaşadığı ayrımcılığa dair dava takibi çalışmasının mevcut politikaları ve yasal mevzuatı değiştirme gücünün yüksek olduğuna inanıyoruz.

Dava takibi çalışmalarını sadece avukatların yürüttüğü çalışmalar olarak düşünmektense, avukatlar, kadın örgütleri, sendikalar, sosyologlar, istatistikçiler gibi geniş bir perspektifle geliştirip uygulanmasının çalışmaları derinleştireceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 8-9 Aralık 2012’de gerçekleştirdiğimiz Dava Takip Semineri’nde tartışılan konulardan bir kitapçık hazırlamak, bu seminerle ortaya çıkan bilgi ve paylaşımı yaymak istedik. Sizleri de bu çalışmamıza katkı sunmaya davet ederken, kitapçık üzerinden ulaştığımız herkese bir kez daha merhaba.

İSTİHDAMDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YASAL BOYUTU ATÖLYE NOTLARI‘na ulaşmak için tıklayın.

Şunlar İlginizi Çekebilir...