EMEK BENİM KADIN DERNEĞİ – MUĞLA

nhducar@hotmail.com


ximperiaflex_0_0_01_139fcac

Derneğimiz 01.04.2013 tarihinde 23 üyenin katılımı ile tüzel kişiliğini almıştır.

Derneğimizin amacı;
* Kadına yönelik şiddet
* Ev eksenli çalışan kadınların görünür kılınması,
* Kadınların ekonomik, toplumsal, kültürel, yasal, siyasal ve bireysel anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmaktır.

Kadın istihdamına ve ev eksenli çalışan kadınların sorunlarını gündeme taşıyıp çözümlemeye çalışıyoruz. Taşrada ev eksenli çalışan kadınların çok büyük sorunları olduğuna inanıyoruz ve bunların çözümü için güçlü bir platformda yer almanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Şunlar İlginizi Çekebilir...