Dünya Ev İşçileri Gününde İmece taleplerini yineledi

imece torba yasaİmece Ev İşçileri Sendikası, 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Gününde yazılı bir açıklama yayınladı. Ev işçilerinin mücadelesine değinilen açıklamada, ev işçileri arasındaki 10 gün çalışma ayrımı ve kiralık işçilik uygulamasına karşı çıkılırken, göçmen ev işçilerinin sorunlarına da değinildi.

Açıklamayı aşağıda okuyabilirsiniz:

Basına ve Kamuoyuna;
16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü vesilesiyle bugün bu açıklamayı yayınlıyoruz.
Bugün 16 Haziran dünya ev işçileri günü. Öncelikle tüm ücretli ücretsiz ev işçilerinin Dünya Ev İşçileri Gününü kutluyoruz ve buradan çalıştıkları evlerde cam silerken düşerek hayatını kaybeden ev işçileri Fatıma Aldal, Rukiye Şimşek, Pakize Akçam ve daha ismini bildiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Köle Değil İşçiyiz!
Bugün tüm zorluklarına rağmen mücadelemiz belli bir aşamaya gelmiştir. Ev işçilerinin mücadelesini büyütecek ev işçileri sendikamızı 19 Aralık 2013’te kurmayı başardık. Bu gün sigorta hakkının gündeme gelmesi, ev işçilerinin davalarındaki elde ettiğimiz sonuçlar mücadelemizin açığa çıkardığı kazanımlardır. “Ev işi iş, ev işçisi işçidir” sloganımızın hayat bulmuş olması ve bugün bu tartışmaya yer olmaması bu kazanımlarımızın göstergesidir.
Ancak 3 yıldır ev işçilerine insanca ve güvenceli çalışma hakkı için, sigorta ve emeklilik haklarımız için yürüttüğümüz mücadelemizde emeğimiz hala yok sayılmaktadır. Bu kazanımların hayata geçmesi ve uygulanmasının sağlanması için bugünden sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bakımdan kolay sigortanın uygulanması ve devletin sigorta hakkımızın önündeki prosedürleri kaldırması için de aynı kararlılığı göstereceğiz.

10 gün ayrımı kaldırsın. Tüm ev işçilerinin sigorta hakkı güvence altına alınsın!
Devletin yayınladığı son istatistik verilerine göre ev işçilerine sigorta müjdesi verildiğinden bu yana 1 milyondan fazla ev işçisinin olduğunu bildiğimiz ülkemizde 5 bin 10 günden fazla, 5 bin 10 günden az çalışan ev işçisi kayıt altına alınmış. Bu rakamlar cilalanan, boyalanan göstermelik uygulamaların bir işe yaramadığını gösteriyor. Bu bakımdan öncelikle 10 günden az çalışan ev işçisini görmezden gelen bu ayrım kaldırılmalıdır, bununla birlikte tüm ev işçilerinin sigortası yapılmalıdır. Devlet bu konuda hem teşvik vermeli hem de denetimde bulunmalıdır.
Kiralık işçi yasası ve özel istihdam bürolarına karşıyız!
Kiralık İşçi Yasası ve ÖİB Kadın Emeğini Köleleştirecek, ev işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı çalışma koşullarını kalıcı hale getirecektir. “Özel istihdam büroları taşeron sistemini bile mumla aratacak bir kölelik sistemidir. İşçi üzerinden sömürü ve köleliği yasal hale getirecek bu yasa, ev işçilerinin sorunlarını daha da derinleştirecek ve mevcut çalışma koşullarını, ezilme biçimlerini de kalıcı hale getirecektir. İstihdam büroları aracılığı ile ev işçisi ve ev işverenin işçi-işveren bağı kopartılarak, ev işçilerinin güvencesizliği “kiralık işçilik” olarak kalıcılaştırılmak isteniyor. Bu nedenle bu saldırılardan en çok zarar görecek olan ev işçileri olarak bu yasanın derhal durdurulmasını istiyoruz.
Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir!
Çalışma ve yaşama güvenliğimizin olmadığı koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. En son İstanbul‘da Misstanbul sitelerinde çalışırken çalıştığı evin 5.inci katından düşerek hayatını kaybeden Özbekistan asıllı göçmen ev işçisi Gulnora arkadaşımızın başına gelenler tüm ev işçileri için İSİG önlemleri alınmadığında karşılaşmamız muhtemel bir sondur. Bugün Gulnora’nın ölümünden sorumlu olanların hesabını sormaz isek iş cinayetlerinin kaderle unutturulmaya çalışıldığı ülkede bu ölümlerden hepimiz sorumlu olmaya başlarız. Bizler Gulnora’nın yanındayız. Takipsizlik verilen soruşturmanın tekrar başlamasını ve sorumlular hakkında dava açılmasını istiyoruz. Yine buradan çok uzakta değil Kepez’de ücretsiz ev işçiliği yapan ve cam silerken düşerek hayatını Zeynep Arıkeş ölümü de kendi eviydi denilerek unutturulmak isteniyor. Tüm ücretli ücretsiz ev işçilerinin sorumluları yargılanmalıdır. Bu bakımdan bu davaların takipçisi olacağımızı da bir kez daha bildiriyoruz.
16 Haziran Dünya Ev İşçileri günü vesilesiyle mücadelemize konu olan taleplerimiz ise şöyledir:
Ev işçileri iş yasası kapsamına alınsın
İLO C 189 derhal imzalansın.
Torba yasa çerçevesinde getirilen 10 gün ayrımı kaldırılsın
Kiralık işçi yasası ve özel istihdam büroları yasası derhal durdurulsun
Ev işçilerine sosyal güvenlik ve emeklilik hakları teslim edilsin

İmece Ev İşçileri Sendikası

Şunlar İlginizi Çekebilir...