“Çalışma yaşamında kadınlar forumu”/ Sivil Sayfalar, 10 Ekim 2015

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), 18 Ekim’de İstanbul’da bir forum düzenliyor

Son yıllarda yaygınlaşan ve Türkiye işgücü piyasasında yaygın bir eğilim olmaya başlayan “eğretileşme’nin özellikle kadın istihdamı temelinde ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla ele almak amacına yönelik olan forum, kadınların çalışma hayatında yaşadıklarını ‘konuşmayı’ hedefliyor.

Son 10 yılda Türkiye’de kadın istihdamının ne yönde değiştiği, ‘eğretileşme’ olarak adlandırılan istihdam modellerinin kadınları ne yönde etkilediği, neoliberal politikaların kadınların iş yaşamını nasıl etkilediği forumda konuşulacak başlıca konular olacak.

Forumla ilgili bllgiler mitmari@gmail.com adresinden elde edilebilir.

* Bu haber, 10 Ekim 2015 tarihinde Sivil Sayfalar‘da yayımlanmıştır.

Şunlar İlginizi Çekebilir...