Bilmek İstediklerimiz

Mobbing nedir? Mobbinge uğradığımda ne yapabilirim?
Cinsel şiddet nedir? Cinsel şiddete uğradığımda ne yapabilirim?
Ayrımcılığa uğradığımda ne yapabilirim?
İşyerinde kadın-erkek eşitliğine dair mevzuat ne diyor?
Genel Sağlık Sigortasındaki değişiklikler kadınlara ne getiriyor?
Nasıl emekli olurum?
İşyerinde sağlık ve güvenliğe dair haklarım neler?
Engelliysem haklarım neler?
Kayıt dışı çalışmaya zorlandığımda ne yapabilirim?
İşten çıkarıldığımda tazminat hakkım var mı?
Sendikalı olmak bana ne sağlar?
Sözleşmeli çalışıyorsam haklarım neler?
Kreş hakkıma nasıl ulaşabilirim?
Meslek edindirme kurslarına nasıl ulaşabilirim?
CV ve motivasyon mektubu nasıl yazılır?
İş başvurusu yapmak için nerelere ulaşabilirim?
Sosyal güvenceli işte çalışma ne sağlar?
Gelir getirici iş ne demektir?
İşyerinde neden kendimi sadece işçi olarak adlandırmıyorum?
Ev eksenli çalışmada haklarım neler?
Kadınlar evde yaptıkları işlerden gelir elde ederler mi?
Evde kadınların sorumluluğunda görülen işler nelerdir?
İşyerinde ayrımcılık, cinsel taciz, mobbing, şiddet...
Sosyal haklarım neler?
İşyerindeki haklarım neler?
İş arama, başvurma yolları neler?
Kadın emeği...

Güncel Haberler: