BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ – MERSİN

www.bagimsizkadindernegi.org.tr – mersin_bkd@hotmail.com


xBKD-mersin_6152353

Bağımsız Kadın Derneği 1996 yılında bir grup aktivist kadın tarafından, 2 yıllık değerlendirme toplantıları sürecinin ürünü olarak kurulmuştur. Dernek; kurulduğu 1996 yılından bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yapmaktadır. Dernek; bünyesindeki Kadın Danışma/Dayanışma merkezi ile şiddete maruz kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destekle yıllardır kadınlarla dayanışma içindedir. Derneğimiz danışma merkezi olmanın yanı sıra kadına yönelik şiddet anlamında öncelikle olarak çeşitli kanunların hukuk sistemimize kazandırılması ve süreç içinde kazanılmış hakların kadınlarca ve kamu görevlilerince bilinirliliğinin arttırılması, kadınların şiddet kavrayışının derinleştirilmesi, algılarının geliştirilmesi, bu alanda kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda faaliyet göstermiştir ve göstermektedir.

Bağımsız Kadın Derneği, kadın dayanışması yoluyla, kadına yönelik her türlü şiddet, özellikle aile içi şiddetle mücadele etmeyi amaçlayan, kadının yaşamın her alanında var olan ikincil konumunu dönüştürmeyi hedefleyen bağımsız bir kadın kuruluşudur.

Dernek, kamuoyuna ve medyaya yönelik çalışmaları ile kadının insan hakları konusunda farkındalık yaratarak, kadına yönelik şiddeti pekiştiren ve mazur gören anlayışın değiştirilmesi yönünde toplumsal dönüşüme katkıda bulunmaktır.

Dernek, çeşitli kuruluş ve bireylerden sağlanan bağışlar ve üye katkılarıyla kaynak yaratmakta, gönüllü çalışanların destekleriyle varlığını sürdürmektedir. Genel olarak kadına yönelik şiddetle mücadele, şiddetin kaynağını oluşturan eşitsiz koşulların kadınların lehine dönüştürülmesi konularında, kamuoyu bilgilendirme, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir.

Bağımsız kadın derneği olarak,

Bütün çalışmalarımızı ve bu çalışmalardaki yöntemlerimizi kadın bakış açısıyla ve feminist ilkelerle belirlemeye çalışırız.

Kararlarımızı “uzlaşma yöntemi” ile alırız. Herkesin kendini daha iyi ifade edebileceği yeni yöntemleri araştırırız/deneriz.

Seçilmiş resmi konum ve kurullarımız olsa da iç işleyişimizi ve diğer kurumlarla ilişkilerimizi yatay örgütlenme temelinde yürütürüz.

Kaynaklarımızı kadınların kişisel gelişimini destekleme yönünde kullanmaya öncelik tanımaya çalışırız.

Kadınların birbirleriyle içten ve şeffaf ilişkiler kurmasının, kadın dayanışmasının yaratılmasına ilişkin farkındalığa uşalmada önemli olduğuna inanırız.

Evetler

Herkesin konuşmaya ve bilgilenmeye cesaretlendirilmesi, şiddet içermeyen eleştiri dili kullanılması ve eleştiriye açıklık.

Toplantılarda herkesin kendisini ifade edebilmesini sağlayacak yöntemlerin aranması/denenmesi

Duygularımızın da dikkate alınması, dile getirilmesi alınganlıktan kaçınılması

Yapılmakta olan tüm işlerin bir zincirin aynı önemdeki halkaları olarak değerlendirilmesi.

Herkesin yapılmakta olan her işi öğrenmesine, istekli olunması temelinde olanak tanınması.

Hayırlar

Önyargılı davranma

Eksik bilgiye karar verme.

Yaftalama

Yargılama

Suçlama

Ayrımcılık

Adres : Mesudiye Mh. Cemal Paşa (Fabrikalar) Cd. No: 110/3 Mersin
Telefon : 0324 337 20 21
Faks : 0324 336 50 92
Facebook: https://www.facebook.com/pages/bagimsizkadindernegi/

Şunlar İlginizi Çekebilir...