AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ, AYSUN SAYIN/ 2008

ebulten014


AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ

TÜRKİYE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME*

(Metne ulaşmak için tıklayın)

KEİG Yayınları Dizisi

YAZAR                               : Aysun Sayın
YAYINA HAZIRLAYAN  : Aysun Sayın, Şebnem Kılıç
BİRİNCİ BASIM              : Aralık 2008

 

ÖNSÖZ
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu olarak Türkiye’de istihdam politikaları na mudahil olmak adına farklı calışmalara imza atmaktayız. KEİG Platform olarak kurulduğumuz tarihten itibaren farklı araçlarla politika belirleme süreçlerinin sosyal diyaloğa açık olması ve bu çerçevede yıllardır kadın çalışmaları yapan sivil toplum kurulufllar›n›n bilgi ve deneyimlerinin bu politikalara yansıtılması üzerine calışmaktayız. Elinizdeki bu calışma, Avrupa Birliği’ne giriş sürecindeki Türkiye’de, istihdam alanındaki kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik mevzuatı özetlemekte ve aynı zamanda eşitlik politikaları üzerine bir tartışma yürütmektedir. Bu calışma Aysun Sayın tarafından Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Prof. Dr. Gulay Toksoz danışmanlığında 2007 yılında tamamlanan tez çalışması nın, Aysun Sayın ve Şebnem Kılıç tarafından KEİG Platformu calışmalarına paralel olarak güncellenmesiyle oluşturulmuştur.

AYSUN SAYIN
Sivil Toplum ve Eşitlik Politikaları üzerine calışan Sayın, Ankara Üniversitesi Antropoloji’de lisans, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’nda Yüksek lisans yapmıştır. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi’nin ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi kurucu üyesidir. Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Eğitim Reformu Girişimi’nde uzman olarak, Turkiye Kadın Girişimciler Derneği Kadın Fonu Programı yöneticisi olarak calışmış olan Sayın, Kurumsal Sosyal Sorumluluk danışmanlığı ve eğitmenlik yapmaktadır. Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecini İzleme Programı, Kadınlar ve Erkekler İçin Eşit Fırsatlar:Türkiye kitabının yazarlarından olan Sayın, Geçici Özel Önlem Politikaları: KOTA kitabını yayına hazırlamıştır.

ŞEBNEM KILIÇ
Sivil Toplum ve İnsan Hakları alanında çalışan Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakultesi mezunudur. Kad›n Adayları Destekleme ve E.itme Derneği ile Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi’nin üyesidir. Halen ilgili kurumlarda gönüllü olarak calışmaya devam etmekte ve Sosyal Bütceyi İzliyoruz Platformu’nun calışmalarına KADER’i temsilen katılmaktadır.

 *Bu kitaptan kaynak gösterilmek kaydıyla yararlanılabilir.

Şunlar İlginizi Çekebilir...