Antalya’da Kadınların Çalışma Hayatını Konuşuyoruz toplantısı, 20 Nisan 2015, Antalya

Antalya’da Kadınların Çalışma Hayatını Konuşuyoruz


20 Nisan 2015
Antalya

KEİG Platformu’nun Antalya Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilimdalı ile  20 Nisan’da Antalya’da düzenlediği panelde kadınların çalışma hayatı ve eğretileşme konuşuldu.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu’nda saat 14.00’da başlayan panelin açılış konuşmasını Antalya Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilimdalı (KATÇAM) Başkanı Nurşen Adak yaptı. KATÇAM’dan Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır ise ilk oturumun moderatörlüğü yürüttü.

İlk oturumda Meltem Arıoğlu Pultar, KEİG Paltformu’nun kuruluş amacını ve temel çalışma alanlarını aktardıktan sonra KEİG Platformu’ndan Aslı Şahankaya “Eğretileşme ve Kadın Emeği” konulu sunumunu yaptı. İşgücü piyasasında eğretileşme kavramını çeşitli boyutlarıyla aktaran Şahankaya, eğretileşmenin içinde kadın emeğinin yoğunlaşmasının nedenlerini ve sonuçlarını anlattı. Sunumun ardından tartışma bölümünde eğretileşme kavramı sorular çerçevesinde tartışıldı.

“Kadınlar ve çalışma hayatı” başlıklı ikinci oturumda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. İlkay Kutlar kırsal alanda kadınların işgücüne katılımından ve tarımda çalışan kadınlardan bahsetti. Dev Turizm İş Eşbaşkanı Didem Erkıvanç Türkay, turizm sektöründe kadınların çalışma biçimlerini anlatırken, Turizm Çalışanları Derneği’nin Devrimci Turizm İşçileri Sendikası adına konuyla ilgili yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını da aktardı. Son sunumda ise Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu üyesi Av. Zeliha Şengöz, kreş konusunun hukuki boyutları, takip ve uygulanabilirlik, KEİG’in bu konudaki desteği, ekonomik şiddet, iş alanında ayrımcılık, mobbing gibi konularda pratik örnekler üzerinden bir konuşma yaptı.

Şunlar İlginizi Çekebilir...