ATAERKİL KAPİTALİST TAHAKKÜM ALTINDA KADIN EMEĞİ, KADIN BEDENİ/ MELDA YAMAN

 

xmeldakapak_06ee430Yazan                     : Melda Yaman
Yayına Hazırlayan  : Serap Korkusuz-Kurt
Kapak Tasarımı      : İlknur Kavlak
Birinci Basım          : Kasım 2013

Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları

 

Melda Yaman’ın yeni kitabı “Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği, Kadın Bedeni”  Sosyal Araştırmalar Vakfı’ndan  çıktı

Melda Yaman’ın ön sözde 1789 Devrimi’ndeki kadınlara adadığı kitap, günümüzde kadınların emeklerinin ve bedenlerinin hangi yollarla ve hangi araçlarla ataerkil kapitalist tahakküm altına alınmaya çalışıldığını soran yazılardan oluşuyor. Kapitalizmin kadınlarla erkekler arsındaki eşitsizliğe yaslandığını ve bundan beslendiğini savunan kitapta kuramsal yazıların yanı sıra güncel yazılara da yer verilmiş.

 

Kitaptaki yazılar :

Ön Söz: 1789 Devrimindeki Kadınlara Adanmıştır!

I. Ataerkil Kapitalist Toplumda Cinsiyetçi İşbölümü

Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası “Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme

Aile, Erkek Egemenliği ve Kadının Toplumsal Konumu: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’ne Yeniden Bakış

Cinsiyete Dayalı İşbölümü Üzerine Notlar -kavramsal ve tarihsel ipuçları-

Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Kadınların Ev İçi Emeği

Antonia’nın Yolu:  Feminist Bir Ütopya

II. Geç Kapitalistleşmiş Ülkeler, Sermaye Birikimi, Kriz ve Kadın Emeği

Dünya Bankası, Kalkınma Raporu ve Kadın İstihdamı

Kapitalist Gelişme ve Kriz Sürecinde Kadın Emeği: Asya Deneyiminden Çıkarılacak Dersler

2001 Krizinin Banka Çalışanı Kadınlara Etkisi

(Nuray Ergüneş ile birlikte)

Tarımsal Üretimde Kadın Emeği: Tütün Üreticisi Kadınlar

(Özgün Akduran ile birlikte)

Hayriye’nin Öyküsü: Kızı olan iyi tütün yapar

III. Çalışma Yaşamı ve Kadın

Çalışan Kadın ve Ruh Sağlığı

(Zerrin Oğlağu ile birlikte)

Ataerkil Kapitalist Toplumda “Mobbing”

Selin’in Öyküsü: Esnek çalışma saatlerine uyabilir misiniz?

“Made in Dagenham”: Bir Direniş Öyküsü

IV. Kadın Bedeni, Kadına Yönelik Şiddet

Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Bedeni

Valeri’nin Öyküsü: Ataerkil Kapitalist Toplumda Kadın Bedeni

Kadına Yönelik Şiddetin Ekrandaki Yansısı: Fatmagül’ün Suçu YOK!

* Tanıtım metni, sendika.orgdan alınmıştır.

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.