GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYEDE KADIN EMEĞİ/ GÜLAY TOKSÖZ, AHMET MAKAL

xkapak_d1e3f01
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KADIN EMEĞİ 

Derleyenler     : Ahmet Makal, Gülay Toksöz
Birinci Basım  : 2012

Ankara Üniversitesi Yayınları

Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın; ihmal edilen, üzerinde yeterince düşünülmeyen ve araştırılmayan bir konudur. Bu kitapta, Türkiye’de kadın emeği araştırmalarının önde gelen isimleri, kadının hane içindeki karşılıksız emeği ile hane dışındaki gelir getirici çalışma biçimlerini tarihsel bir perspektiften, çeşitli boyutlarıyla ele alarak tartışıyorlar. İşgücü piyasalarının toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri üzerine kurulu yapısı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayıp günümüze kadar uzanan bir zaman kesiti içinde çeşitli yönleriyle inceleniyor. Kitapta kapsamlı biçimde değerlendirilen konular arasında şunlar da yer alıyor: Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde kadınların ev içinde üstlendikleri ev işleri ve bakım hizmetleri ile kadınları istihdama katılmaktan alıkoyan kamusal bakım hizmetlerinin yokluğu, kadınların istihdama katılımını etkileyen makroekonomik politikalar ve uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların kadın istihdamına ilişkin politikaları, kadın emeğinin göçü, sanayi işkolunda kadınların üstlendikleri düşük vasıflı ve düşük ücretli işler, eğitim sektöründeki vasıflı işler…*

* Tanıtım metni, Ankara Üniversitesi Yayınevi sitesinden alınmıştır.

Kitap ile ilgili yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Kadın Emeğini Farklı Boyutlarıyla Düşünmek, Kitap Tanıtımı, Aslıcan Kalfa Topateş

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.