KAPİTALİZM, ATAERKİLLİK VE KADIN EMEĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ/ SANİYE DEDEOĞLU, MELDA YAMAN ÖZTÜRK

xkapak_b685b63KAPİTALİZM, ATAERKİLLİK VE KADIN EMEĞİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Derleyenler              : Saniye Dedeoğlu, Melda Yaman Öztürk
Yayına Hazırlayan    : Serap Kurt
Birinci Basım           : Eylül 2010
Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları

Kitap, Türkiyede kadın emeğinin son dönem eğilimlerini kapitalizm ve ataerkillik bağlamında inceliyor ve kadın emeğini ev içinde, emek piyasasında, sanayide, tarımda görünür kılmayı hedefliyor. Kitapta, Türkiyede kadın emeğinin ücretli iş ve ücretsiz bakım işi bağlamında birçok veçhesi inceleniyor.

Arka Kapaktan:

“Bu kitapta kadın emeği açısından kapitalizm ve ataerkil sistem arasında Türkiye özelinde ortaya çıkan etkileşime ve bu etkileşimin özgül sonuçlarına işaret edilmektedir. Kadın emeği bağlamında ortaya çıkan farklı biçimlerin ortaya koyduğu üzere sermaye kendi ihtiyaçları uyarınca kadın emeğine yönelirken, ataerkil ilişkiler sermayeye kadın emeğinin kullanımı açısından elverişli koşullar sağlamaktadır. Dolayısıyla kadın emeğinin aldığı biçimler, ataerkilliğin ve kapitalizmin yeniden üretiminde merkezi bir konum taşımaktadır.”

Kitapta yer alan çalışmalar, Türkiyede kadın emeğinin kapitalizmle ataerkil sisteminin ihtiyaçları ve etkileşimi uyarınca değersizleşmekte ve enformalleşmekte olduğunu ortaya koyuyor. Melda Yaman Öztürk, Saniye Dedeoğlu, Reyhan Atasü Topçuoğlu, Özge İzdeş, Nuray Ergüneş, Özgün Akduran ve Çağla Ünlütürk Ulutaş kitaba yazılarıyla katkıda bulunuyor.

Kitapta yer alan makaleler ve yazarları şöyle:

– Kapitalizm ve Ataerki İlişkisi Çerçevesinde Kadın Emeği, Melda Yaman Öztürk – Saniye Dedeoğlu
– Ücretli İş ve Ücretsiz Bakım Hizmeti Ekseninde Kadın Emeği: 1980lerden 2000lere, Melda Yaman Öztürk
– Kapitalizm ve Ataerkillik Enformel Alanda Nasıl Eklemlenir? Bilinçli Saklama ve Saklayarak Değersizleştirme Mekanizmalarının Ev Eksenli Çalışmada İşleyişi, Reyhan Atasü Topçuoğlu
– “Türkiyenin Krizleri Önce Kadınları Vuruyor” Mit mi Gerçek mi?: Emek Piyasasından Yanıtlar, Özge İzdeş
– Kadınlara Yönelik Kredi Biçimleri ve Kadın Emeğinin Enformelleşmesi, Nuray Ergüneş
– Tütün Tarlalarında Kadın Emeği: Bafrada Tütün Üreticisi Olmak, Melda Yaman Öztürk – Özgün Akduran
– Endüstriyel Üretimde Kadın ve Göçmen Emeği: Ataerkillik ve Enformel Emek, Saniye Dedeoğlu
– Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri, Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği, Çağla Ünlütürk Ulutaş (BB/EÖ)*

*Tanıtım metni, Sosyal Araştırmalar Vakfı ve bianet sitelerinden alınmıştır.

 

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.