KALKINMADA KADIN EMEĞİ/ GÜLAY TOKSÖZ

xkapak.foto_41afe23

     KALKINMADA KADIN EMEĞİ
 

     Yazar                        : Gülay Toksöz
     Birinci Basım            : 2011

     Varlık Yayınları
Düşün – No. 1162

Kadın emeği ile dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin kalkınması arasındaki
ilişki üzerine çalışmalar Türkiye’de son derece sınırlıdır. Öte yandan son yıllarda
hem çeşitli toplumsal çevrelerde hem de kadın hareketinde kadın emeği ve
istihdamıyla ilgili konulara artan bir ilgiden söz edilebilir.

Kadınların özgürleşmesi sayesinde toplumun özgürleşeceği inancıyla kaleme alınan Kalkınmada Kadın Emeği bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaya aday görünüyor ve şu sorulara tarihsel bir perspektiften yanıtlar arıyor:

•Kapitalist kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolü ve kalkınmanın kadın emeğine etkisi ne olmuştur?

•Kadınların hane içinde harcadığı emek toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?

•Farklı büyüme modellerinin, örneğin ithal ikameci sanayileşme dönemi ile ihracata yönelik sanayileşme döneminin kadın emeği ve istihdamı açısından farklılıkları nelerdir?

•Kadınların eğitim ve gelir getirici istihdam imkânlarına erişimlerini ve dolayısıyla kalkınmanın olumlu etkilerinden yararlanmalarını önleyen patriarkal tahakküm değişik coğrafyalarda ne tür farklılıklar göstermektedir?

•Kapitalizm ve patriarka arasında nasıl bir etkileşim olmaktadır?

Gülay Toksöz kadınların ev içindeki karşılıksız emekleri ve işgücü piyasasında karşılığı ödenen veya ödenmeyen çalışma biçimleriyle ekonomiye, topluma ve insan refahına yaptığı büyük katkıyı açığa çıkarmayı amaçlıyor. Türkiye’nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin dünü ve bugününü kapitalizm ve patriarkanın karşılıklı ilişkisi bağlamında, dünya deneyimlerinin ışığında tartışıyor.*


Kitap ile ilgili yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Özgürlükçü Bir Kalkınma Anlayışına Doğru, Emel Memiş
Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 33, Kitap Tanıtımı

Kadınsız Kalkınma Olmaz, Handan Çağlayan
Gülay Toksöz ile Söyleşi, biaMag

* Tanıtım metni, Varlık Yayınları sitesinden alınmıştır

 

Şunlar İlginizi Çekebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.