Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Konferansı, Şubat 2007, İstanbul

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Konferansı*
24 Şubat 2007
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampusü, BS2

BASIN DUYURUSU

KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) olarak 24 Şubat 2007 tarihinde İstanbul’da “Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı” konulu bir toplantı düzenliyoruz. Kadın emeğini görünür ve değerli kılmaya ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik çözüm önerilerimizi konuşmak, alandaki deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz politikaları paylaşmak ve elbette ki Türkiye’de bir kadın politikası yaratma sürecinde kamu, özel ve sivil taraflar arasındaki diyalogu örgütlemek. Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı üzerine çalışan kişileri ve kurum temsilcilerini toplantımızda buluşturmayı hedefledik.

* Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı üzerine yapılmış araştırmaların feminist bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
Sunum: Yıldız Ecevit

* Türkiye’de kadın emeği ve istihdamı ile ilgili varolan yasaların değerlendirilmesi

* Kamu, özel sektör, sendikalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kurumlarının kadın emeği ve istihdamı alanındaki uygulamalarının değerlendirilmesi

NİÇİN?

Hepinizin bildiği gibi kadınların emeğinin değersiz görüldüğü ve kadın istihdamının son derece düşük olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Toplumumuzda, aile içinde olduğu gibi iş yaşamında da cinsiyete dayalı ayrımcılık bütün şiddetiyle sürüyor. Buna karşılık, bu ayrımcılığı önlemek üzere kapsamlı ve sürekli bir çalışmanın yapıldığını ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alındığını söylemek zor. Kadın emeği ve istihdamı konusu, bugüne değin kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu alanlardan biri olmasına rağmen Türkiye’nin başta gelen konularından biri olmamıştır. Oysa, sizlerinde bildiği gibi Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı OECD ülkeleri içinde en alt sıradadır.  Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamamızla beraber, Sosyal Politikalar altında yer alan kadın erkek eşitliği ve istihdam konuları Türkiye’de daha fazla konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Bu süreçle beraber kadın istihdamı ile ilgili yapılan toplantıların kadınların istihdamını arttırmaya yönelik politika önerilerini tam olarak dile getirmediğini gördük, izledik. Oysa, bu alanda yıllarca çalışmış kadın aktivistler, akademisyenler ve kadın sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Ülkemizde bu alanda ciddi bir bilgi ve deneyim birikimi mevcuttur. Biz bu bilgi ve deneyimlerin görünür kılınmasını ve aktif istihdam politikalarının içine kadın istihdamı politikalarının dahil edilmesini talep ediyoruz.

KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİM GRUBU NASIL KURULDU?

Mart 2006 tarihinde Kadın Örgütleri Ortak Basın Açıklaması başlığı altında Türkiye’de kadın istihdamının düşük olması ve bunu arttırmaya yönelik çözüm önerilerimizin olduğu bir basın açıklamasını kaleme aldık ve kadın örgütlerinin imzasına açtık. Kadın örgütlerinden gelen destek ile bu metni basın ile paylaştık. Nisan ayında kadın istihdamı alanında çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve bu toplantıyı gerçekleştirmenin hayalini kurduk. Bunun için, bugün oturum başlıkları olarak programda yer alan 3 başlıkta çalışma gruplarını kurduk.  Adı ne olsun dediğimizde ise uzun uzun tartıştık, ev içinde veya kamusal alanda kadınların emeklerini görünür kılmak istedik. Adında hem istihdam hem emek olsun dedik.

Nisan 2006’da hayalini kurduğumuz bu toplantıyı bir yılsonunda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bir hayalimiz daha var bu da KEİG’in bundan sonraki yoluna kadın emeği ve istihdamı alanında çalışan kadın örgütleri ve kadınlarla hep birlikte devam etmesi. Farklı alanlarda ve şehirlerde yaptığımız çalışmaları ortak bir politika üretme ve politikaları etkileme platformunda buluşturmak ve güçlendirmek . Günün sonunda bu hayalimizi sizlerle beraber şekillendirmeyi diliyoruz.

Bu toplantının amacı;  Buradan ortak bir doğru ile çıkmak değil, burada birbirimizi duymak, kadın emeğini görünür ve değerli kılmaya ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik çözüm önerilerimizi konuşmak, alandaki deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz politikaları paylaşmak ve elbette ki Türkiye’de bir kadın politikası yaratma sürecinde kamu, özel ve sivil taraflar arasındaki diyalogu örgütlemek. Hepimize verimli ve başarılı bir toplantı diliyorum.

PROGRAM:

09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 10:00 Açılış konuşmaları, KEİG oluşumu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmesi

10:00 – 11:20 1. oturum (sunuş ve tartışma)

Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı Üzerine Yapılmış Araştırmaların Feminist Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Sunum: Yıldız Ecevit
Moderatör: İpek İlkkaracan

11:20 – 11:50 Çay/kahve arası

11:50 – 13:10 2. oturum (sunuş ve tartışma)

Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı ile İlgili Varolan Yasaların Değerlendirilmesi
Sunum: Kadriye Bakırcı
Moderatör: Hülya Gülbahar

13:10 – 14:20 Yemek arası

14:20 – 15:40 3. oturum (sunuş ve tartışma)
Kamu, Özel Sektör, Sendikalar, Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Kurumlarının Kadın Emeği ve İstihdamı Alanındaki Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Sunum: Gülay Toksöz
Moderatör: Ferhunde Özbay

15:40 – 16:00 Çay/kahve arası

16:00 – 17:15 4. oturum
KEİG’in örgütlenme modeli, işleyiş biçimi ve gelecek faaliyetleri üzerine tartışma

17:15 – 18:00 Kokteyl

* Toplantı raporuna ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar İlginizi Çekebilir...